Mestský investorský útvar

Zmluvy

 

 

 

Záložná zmluva Dexia

Dexia mandantná zmluvaDexia mandantná zmluvaDexia mandantná zmluvaDexia mandantná zmluva

 

Kontakt:


Mestský investorský útvar s.r.o.
Na priekope 17
010 01 Žilina

generálny riaditeľ: Ing. Miroslav Hromec
výkonný riaditeľ: Ing. Peter Barlok

tel.: 041/564 32 46
041/564 31 54
fax:041/564 31 53

e-mail: miu@miuzilina.sk