Mestský investorský útvar
Predmet činnosti:
 • Inžinierska činnosť vo výstavbe
  majetkovo-právne vysporiadanie
  predprojektová príprava stavieb
  projektová príprava stavieb
  príprava stavieb pre územné konanie
  príprava stavieb pre stavebné konanie
  výkon stavebného dozoru
  príprava súťaží na verejné obstarávanie stavieb
  cenové kalkulácie, SGR
  príprava stavieb na kolaudačné rozhodnutie
 • Investorská a poradenská činnosť
 • Sprostredkovanie obchodu
 • Podnikateľské poradenstvo
 • Reklamná a propagačná činnosť
 • Veľkoobchodná, maloobchodná, obchodná činnosť
 • Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
 • Vykonávanie pozemných a inžinierskych, občianskych dopravných stavieb a stavieb ostatných budov

Zmluvy >


Kontakt:

Mestský investorský útvar s.r.o.
Na priekope 17
010 01 Žilina

generálny riaditeľ: Ing. Miroslav Hromec
výkonný riaditeľ: Ing. Peter Barlok

tel.: 041/564 32 46
041/564 31 54
fax:041/564 31 53

e-mail: miu@miuzilina.sk